KALİGRAFİ Latin harfleri kullanılarak güzel yazı yazma sanatı olup yazının güzellik ile tanışmasıdır. Hat Sanatı'na göre öğrenmesi daha kolaydır. Kaligrafi de amaç değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe büründürerek kaligrafi kurallarına uygun olarak el ile güzel yazmaktır. Bu stil ve kabiliyet kişinin hüneri ve becerisine göre değişmektedir.

         Kaligrafi çalışmaları eski tarihlerden beri günümüze kadar insanların hep ilgisini çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. Önceki zamanlarda Fransızlar kaligrafinin kişinin iç güzelliğinin dışarı yansıması şeklinde tarif ettikleri gibi ruhunun ve kişiliğinin de aynası olduğunu ve kalbinin temizliğinin dışarı yansıması olarak inanmışlar ve söylemişlerdir.

         Günümüzde Kaligrafi sanatı ile pek çok davetiyeden süslemeli eşyalara kadar her bir detay kaligrafi ile şekillenmektedir. Dik ve yatay çizgiler estetik bir biçimde şekillenerek davetiye, sertifika, diploma, güvenlik kartları ve porselen ürünlerin üzerine işlenmektedir. Tamamen el yeteneği olan kaligrafiyi herkes kolay yapamamaktadır.

         Kaligrafi yapılırken harf boyutlarının aynı olması ve yazıya simetrik görüntünün en iyi şekilde verilmesi gerekir. Tamamen hayal gücü ve asimetrik becerilere sahip olan kaligrafi güzel yazma sanatı ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan konuların başında gelmektedir. Kaligrafi sanatı için belirlenen kural ve kaidelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

          Güzel yazı sanatı kaligrafi eğitimi ile zorlu bir süreç olduğu düşüncesine kapılmasına yol açsa da aslında her kesimden kişi kısa zamanlar ve düşük bütçeli kaynaklar ile kaligrafi eğitimi alabilir. Güzel yazı eğitiminde öncelikli olarak kaligrafi de var olan ve temeli oluşturan kaidelere ilişkin bilgiler verilir. Kaligrafi de dik ve yatay çizgilerin birbirlerine paralellik oluşturması, bu yazım sanatının en önemli koşullarını oluşturur. Harf boyutlarının aynı olması ve yazımın genel görünümü itibariyle bir simetri içerisinde bulunması güzel bir kaligrafi biçiminde yazı için yeterli düzeydeki temel şartlardandır.